CONTACT US

联系我们

地址:福建省石狮市福辉路木林森集团大厦

电话:0595-88708686

传真:0595-88618555

邮箱:mulinsen@mulinsen.com

ADD:Changfu Industrial District Shishi City
Mulinsen Group.

TEL: 0595 - 88708686

FAX: 0595 - 88618555

E-MAIL:mulinsen@mulinsen.com

团购热线:4006336979

      >下面查询窗口可查店铺信息!更多品牌资讯 敬请关注木林森微信公众号>>>

店铺信息查询
店铺代码
请检查输入的代码!